Disputas: Einar Gude - Hjertetransplantasjon

Cand.med. Einar Gude ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Limitations of current treatment strategies in human heart transplantation: Studies on pulmonary hemodynamics, renal failure and immunosuppression.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Overlæge, dr.med. Jørn Carlsen, Kardiologisk Klinik, Københavns Universitets Hospital, Rigshospitalet, København, Danmark
2. opponent: Seksjonsoverlege Anna Varberg Reisæter, Nyreseksjonen, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Are Martin Holm, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Arne K. Andreassen, kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo

Sammendrag

Einar Gude har undersøkt risikofaktorer før og etter hjertetransplantasjon og potensielle behandlingsstrategier for å optimalisere transplantasjonsresultatet.
Alle pasienter som ble hjertetransplantert fra 1983-2007 har vært analysert med tanke på grad av nyresvikt og trykk i lungekretsløpet før og etter transplantasjon.  Disse to utfordringene er nært assosiert og oftest sekundære til alvorlig hjertesvikt. Begge fenomen gir økt risiko ved vanlig kirurgi og er relative kontraindikasjoner mot transplantasjon.  Immundempende medikamenter etter hjertetransplantasjon kan være nyretoksiske og mange opplever en forverring av nyresvikt etter transplantasjon. 
I sin avhandling Limitation of current treatment strategies in human heart transplantation: Studies on pulmonary hemodynamcis, renal failure and immunosuppression, er trykkene i lungekretsløpet kartlagt på alle før og etter transplantasjon.  Hos de med for høye trykk var prognosen lik de som ble transplantert med tilfredstillende preoperative trykk i lungekretsløpet.  Pasienter som får forhøyede trykk etter transplantasjon har imidlertid redusert overlevelse.  På samme måte ble nyrefunksjon kartlagt.  Redusert nyrefunksjon før og etter transplantasjon gir økt risiko for dialyse og økt dødelighet hvis tilstede tidlig etter transplantasjon.  
Nødvendig immunsupprimerende behandling har flere bivirkninger inkludert nyresvikt, både akutt etter transplantasjon og progredierende over år.  Intravenøs administrering av immundempende medisinen Sandimun Neoral disponerte for akutt nyresvikt.  Det er testet ut et nytt medikament (Everolimus) som ved tidlig intervensjon etter transplantasjon nær-normaliserte nyrefunksjonen hos pasienter med alvorlig nyresvikt.  Ved intervensjon noen år etter transplantasjon kan man bedre, men ikke normalisere, nyrefunksjonen ved å redusere Sandimmun Neoral og legge til en liten dose av Everolimus. 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 4. jan. 2013 09:39 - Sist endret 7. jan. 2013 12:31