Prøveforelesning: Einar Gude

Cand.med. Einar Gude ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjertesvikt - moderne behandlingsmuligheter.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 4. jan. 2013 09:39