Disputas: Gunnbjørg Hjeltnes - Revmatologi

Cand.med. Gunnbjørg Hjeltnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cardiovascular risk markers, endothelial function and inflammatory disease activity in patients with rheumatoid arthritis during therapy. A prospective observational study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Thomas Skogh, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
  2. opponent: Docent Elisabet Svenungsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre I. Birkeland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bjørn Moum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Stefan Agewall, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tidligere forskning viser at undergrupper av pasienter med leddgikt er mer utsatt for hjerte-karsykdom enn befolkningen for øvrig. I dette PhD-arbeidet prøver vi å bidra med ny kunnskap om hvorfor det er slik.

Det spekuleres i og forskes mye på om den kroniske betennelsen som skader leddene også kan forklare leddgiktpasientenes økte risiko for hjerte-karsykdom.

Ved Revmatismesykehuset i Lillehammer har vi undersøkt en gruppe leddgiktpasienter som har vært under behandling med methotrexate (cellegift) alene eller i kombinasjon med en såkalt biologisk medisin (tumor nekrose faktor α-hemmer = TNFα-hemmer). Under behandlingen har vi målt og fulgt variasjonene av kjente og mindre kjente risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Samtidig har vi registrert pasientenes betennelsesaktivitet klinisk og ved å ta blodprøver. Videre har vi målt funksjonen i blodåreveggens innerste lag (endotelet), fordi nedsatt endotelfunksjon er et tidlig og reversibelt stadium i åreforkalkningsprosessen.

Undersøkelsene våre gir ny informasjon om hvordan leddgikt ikke bare kan ramme leddene, men også forårsake forandringer i blodårene hos de som rammes av leddgikt. Vi fant en mulig sammenheng mellom faktorer i blodet som disponerer for utvikling av leddgikt, og som gjerne viser seg før sykdommen har brutt ut, og nedsatt funksjon i blodåreveggens innerste lag. Resultatene viser også at behandling av selve leddgikten bedrer endotelfunksjonen og blodkonsentrasjonen til flere risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Vi ønsker spesielt å nevne en oppsiktsvekkende reduksjon i blodnivået til fettproteinet Lpa, i løpet av behandlingsperioden. Dette fettproteinet er fra tidligere ansett å utgjøre en egen risikofaktor for hjerte-karsykdom, og har vist seg å være vanskelig å påvirke med medisiner.

Våre funn kan indikere at intervensjon på et tidlig stadium med antirevmatisk behandling kan være med på å bremse, eventuelt bidra til å reversere utviklingen av åreforkalkningsprosessen, som hos disse pasientene ellers kunne ha ledet til tidlig hjertesykdom og død.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 11. nov. 2013 08:42 - Sist endret 11. nov. 2013 08:43