Prøveforelesning: Gunnbjørg Hjeltnes

Cand.med. Gunnbjørg Hjeltnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Antistoffer mot citrullinerte proteiner/peptider (ACPA) ved revmatoid artritt; diagnostiske, prognostiske og patogenetiske implikasjoner.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 11. nov. 2013 08:42 - Sist endret 13. mars 2019 12:39