Disputas: Arne Didrik Høiseth - Lunge- og hjertesykdommer

Cand.med. Arne Didrik Høiseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Myocardial injury and stress during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease – a prospective cohort study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Asger Dirksen, Lungemedicinsk klinik, Gentofte hospital, Hellerup, Danmark  
2. opponent: Overlege Sigrun Halvorsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Are Martin Holm, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og Institutt for Klinisk Medisin, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kjetil Steine, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Vidar Søyseth, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

 I en blodprøve tatt ved sykehusinnleggelse for forverring av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) hadde nesten tre av fire pasienter forhøyet nivå av hjerteproteinet Troponin T (cTnT). Det er ett av funnene i doktorgradsarbeidet til lege Arne Didrik Høiseth. Sammen med medarbeidere på Akershus universitetssykehus (Ahus) har han undersøkt 99 pasienter med KOLS-forverring. cTnT er et protein som til daglig brukes for å påvise akutt hjerteinfarkt. Selv pasienter med relativt beskjeden økning i cTnT-nivået hadde betydelig høyere dødelighet etter utskrivelse enn de med normal verdi.
Mange av pasientene hadde også forhøyet nivå av et annet hjerteprotein, NT-proBNP, vanligvis brukt i hjertesvikt-diagnostikken, og tegn til hjertesvikt på lungerøntgen. Også NT-proBNP-nivå  og røntgenfunn var sterkt forbundet med dødelighet etter utskrivelse.
Det er vist i tallrike internasjonale studier  at KOLS-pasienter har mer hjerte-kar-sykdom enn den øvrige befolkningen. Det er også flere studier som viser at samtidig hjertesykdom ofte er oversett. Lett tilgjengelige prøver, som brukt av Høiseth og medarbeidere, identifiserer risikopasienter. Dette kan hjelpe legene med å finne pasienter som bør undersøkes nærmere for hjertesykdom. Dersom hjertesykdom påvises hos KOLS-pasienter, bør det behandles. Fremtidige studier kan belyse hvorvidt en slik tilnærming vil gevinst i form av økt overlevelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 28. okt. 2013 15:39 - Sist endret 28. okt. 2013 15:40