Disputas: Elfrida Hartveit Kvarstein - Personlighetspsykiatri

Cand.med. Elfrida Hartveit Kvarstein ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Roel Verheul, Center of Psychotherapy de Viersprong, Halsteren, Nederland
2. opponent: Professor Hans Nordahl, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Edle Ravndal, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erik Falkum, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Sigmund Karterud, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Stor variasjon i langtidsforløp ved personlighetsforstyrrelse:

Langtidsforløpet ved personlighetsforstyrrelse er lite utforsket. Psykiater og forsker Elfrida Hartveit Kvarstein har i tre studier sett på forløpet ved personlighetsforstyrrelse. I de to første studiene undersøkes symptombelastning og psykososial fungering over fem år blant pasienter behandlet ved psykoterapienheter innen Dagbehandlingsnettverket i Norge. I den tredje sammenlignes tre års kostnadseffektivitet ved behandling i en psykoterapienhet (kombinert individuell og gruppepsykoterapi) mot individuell psykoterapi i spesialistpraksis.

Hennes avhandling «Psychotherapy of personality disorder: Large variations in severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services» viser oppsiktsvekkende variasjon mellom pasienter med personlighetsforstyrrelse og deres langtidsforløp. Forskjellene knyttes til type og omfang av personlighetsforstyrrelse og forklares i liten grad av pasientenes symptomlidelser.

Langvarig psykoterapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse assosieres med et godt langtidsforløp. Avhandlingen viser at både behandling i psykoterapienhet og i poliklinisk spesialistpraksis gir bedret fungering og redusert bruk av helsetjenester uten forskjell i kostnadseffektivitet.

Unnvikende personlighetsforstyrrelse assosieres derimot med et mindre gunstig langtidsforløp. I sammenligningen mellom behandlingene er helsegevinst og helsetjenestekostnader større blant pasienter i poliklinisk spesialistpraksis. Avhandlingen understreker at unnvikende personlighetsforstyrrelse er en alvorlig tilstand og viser utfordringer som tidligere ikke er beskrevet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 6. sep. 2013 10:39