Prøveforelesning: Elfrida Hartveit Kvarstein

Cand.med. Elfrida Hartveit Kvarstein ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The long-term outcome of personality disorders and the influences of natural course and treatment.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 6. sep. 2013 10:38