Disputas: Hege Oma Ohnstad - Molekylær kreftforskning

Cand.med. Hege Oma Ohnstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): Novel therapeutic strategies in sarcoma.

Prøveforelesning

Se prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

1. opponent: Associate Professor Bertha Brodin,  Karolinska CCK,  Stockholm, Sverige

2. opponent: Professor Ole Steen Nielsen, Aarhus universitet, Aarhus, Danmark

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Eva Skovlund, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Stein Kvaløy, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Hovedveileder

Professor Ola Myklebost, Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo

Sammendrag

Potensielt nye behandlingsstrategier i ben- og bløtvevskreft

Cand. med. Hege Oma Ohnstad har i sin doktorgradsavhandling beskrevet nye strategier som kan forbedre behandling av kreftpasienter med sjeldne ben- og bløtvevssvulster. Med dagens behandling av ben- og bløtvevskreft har man oppnådd relativt god overlevelse hos pasienter med begrenset sykdom. For avansert ben- og bløtvevskreft er imidlertid overlevelsen dårlig til tross for kombinert behandling med kirurgi, strålebehandling og kombinasjon av flere cellegifter. Resultatene synes å ha nådd et platå og vil trolig ikke bli vesentlig bedre uten at vi tar i bruk nye metoder og annerledes virkende medikamenter.I avhandlingen «Novel therapeutic strategies in sarcomas» finner Hege Oma Ohnstad og medarbeidere at for utvalgte bløtvevssarkomer med spredning til lungene kan cellegift gitt før operasjon av lungesvulstene gi økt overlevelse for noen pasienter. I tillegg søkes det nå etter medikamenter med effekt på nøye definerte signaleringsveier i cellen. Ohnstad og medarbeidere viser i sin studie at det i mange ben- og bløtvevssvulster forekommer spesifikke genforandringer som kan gjøre svulstene følsomme for slik målrettet behandling. Hvorledes kreftsvulstene reagerer på dagens cellegiftbehandling synes også å være relatert til kreftcellenes spesielle genuttrykk og hvilke gener som er skadet. Ohnstad og medarbeidere har derfor i cellekulturer undersøkt kombinasjonen av et nytt målrettet medikament, Nutlin-3a, og standard cellegifter brukt mot ben- og bløtvevssvulster. Resultatene viser at slik målrettet terapi har potensiale for flere kreftsvulster enn først antatt og at cellegiftbehandling i kombinasjon med Nutlin-3a kan redusere den nødvendige dosen av cellegift. Resultatene er således lovende og kan bidra til videre utvikling av nye behandlingsmetoder for spesielle typer ben- og bindevevssvulster.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 6. mai 2013 18:26 - Sist endret 6. mai 2013 18:26