Prøveforelesning: Hege Oma Ohnstad

Cand.med. Hege Oma Ohnstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prognostiske og prediktive markører i klinisk onkologi.

Disputas

Se disputasen

Kontakpersjon

For mer informasjon, ta kontakt med Christine Barland.
 

Publisert 6. mai 2013 18:21 - Sist endret 6. mai 2013 18:26