Disputas: Anders Opdahl - Kardiologi

Cand.med. Anders Opdahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mechanisms of left ventricular early-diastolic untwisting and lengthening  

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Walter J. Paulus, VU University Medical Center, Amsterdam, Nederland
2. opponent: Professor Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ellen Jørum, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor David Russell, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Otto A. Smiseth, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ny kunnskap om hvordan hjertet fylles med blod: Lege og forsker Anders Opdahl har påvist nye mekanismer for hvordan hjertet endrer form under dets avslapning og tidlige fylningsfase. I sin avhandling Mechanisms of left ventricular early-diastolic untwisting and lengthening har Anders Opdahl og hans medarbeidere vist at både hjertets sammentrekning og fylningstrykk er viktige mekanismer for hastigheten på hjertets tidlig forlengelse- og tilbakevridning, og ikke bare den tidligere antatte mekanismen; avslapningshastigheten. Under sammentrekningen presses hjertemuskelen sammen som en stålfjær, og når avslapningen starter vil den sprette ut igjen. Videre har Opdahl vist at måling av rotasjonen til hjertespissen kan være en forenklet metode for vurdering av hjertets vridning, og dermed også et mål på hjertets tømningsfunksjon.
Måling av hjertets pumpefunksjon er viktig for å kunne oppdage hjertesykdom tidlig. Hjertet har sykliske bevegelser med karakteristiske bevegelsesmønstre under tømning og fylning som gjenspeiler dets funksjon. I motsetning til hjertets forkortning i lengdeaksen, er vridningsbevegelsen omkring lengdeaksen (twisting) lite undersøkt. I hjertets avslapnings- og tidlige fyllingsfase skjer en forlengelse av hjertet i tillegg til at hjertet vris tilbake mot utgangsstillingen (untwisting). Hastighetene på hjertets forlengelse og tilbakevridning har blitt introduserte som markører på hjertets avslapningshastighet, et grunnleggende mål på hjertets fylningsfunksjon. Graden av vridningsbevegelse omkring hjertets lengdeakse har blitt introdusert som mål på hjertets tømningsfunksjon.
Selv om hastigheten på forlengelse- og tilbakevridning av hjertet gjenspeiler avslapningshastigheten, viser avhandlingen at en i tillegg må ta hensyn til hjertets  sammentrekning, samt blodtrykket i venstre forkammer, og at det dermed er en tett kobling mellom hjertets sammentrekning og fylning. Videre kan rotasjonen til hjertespissen representere et forenklet mål på hjertets vridning-- en form-endring som i dag er komplisert og tidkrevende å måle, og dermed være et forenklet mål på hjertets tømningsfunksjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 25. feb. 2013 10:59 - Sist endret 1. mars 2013 08:19