Prøveforelesning: Anders Opdahl

Cand.med. Anders Opdahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diastolic and Systolic Heart Failure: Distinct Phenotypes or Different Stages of the Heart Failure Syndrome?

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 25. feb. 2013 10:59