Disputas: Atle Einar Østern - Øyesykdommer

Cand.med. Atle Einar Østern ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Late Consequences of Cataract Surgery in Eyes with Pseudoexfoliation Syndrome.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Gunnar Høvding, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Docent Maria Kugelberg, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Emilia Kerty, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Borghild Roald, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Liv Drolsum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ny informasjon om risiko etter grå stær-kirurgi

Øyelege og forsker Atle Einar Østern har avdekket hva langtidskonsekvensene er etter grå stær-kirurgi i øyne med såkalt pseudoexfoliasjons-syndrom.

Ved pseudoeksfoliasjons-syndrom avleires et kornete materiale. Det gjør vev inni øyet mer skjørt. Tilstanden forekommer hos ca. 16% av den eldre norske befolkningen. Den er årsak til halvparten av alle grønn stær-tilfeller. Ved operasjon for uklar linse (grå stær), som det utføres over 40.000 av årlig i Norge, er det kjent at risikoen for komplikasjoner er økt ved pseudoeksfoliasjons-syndrom.

Det er tidligere blitt hevdet at det etter operasjonen kan utvikle seg mer etterstær og skade på hornhinnen i denne gruppen enn hos øvrige pasienter. Som den første i verden har Atle Einar Østern i sin avhandling Late Consequences of Cataract surgery in Eyes with Pseudoexfoliation Syndrome, kartlagt situasjonen etter mange år. Han konkluderer med at denne risikoen ikke er høyere. Derimot er det en tendens til at den kunstige linsen, som settes inn i øyet under grå stær-operasjonen, kan begynne å gli litt ned over tid. Hos enkelte kan den løsne helt eller delvis, noe som gir synssvekkelse. Atle Einar Østern og hans medarbeidere har dokumentert at dette problemet er økende. I disse tilfeller må den kunstige linsen festes på nytt eller byttes. Et resultat av forskningen er at man nå kan si noe om hvor raskt og hvordan dette bør gjøres. Atle Einar Østern har i sitt arbeid også videreutviklet metoder for å identifisere etterstær og løse linser med ulike instrumenter og dataprogrammer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 11. okt. 2013 13:50