Prøveforelesning: Atle Einar Østern

Cand.med. Atle Einar Østern ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glaukombegrepet i et historisk perspektiv.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 11. okt. 2013 13:51