Disputas: Anders Palmstrøm Jørgensen - Endokrinologi

Cand. med. Anders Palmstrøm Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Growth Hormone therapy in adult onset Growth Hormone deficiency and Prader-Willi Syndrome

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Susan Webb, The Universitat Autònoma de Barcelona, Spania
  2. opponent: Professor Peter Laurberg, Aalborg Universitetshospital, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Kristian F. Hanssen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Knut E. A. Lundin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Bollerslev, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Anders Palmstrøm Jørgensen har studert effekter av langtidsbehandling med veksthormon i to grupper av pasienter. Veksthormon gir gunstige helsegevinster med styrket skjellett, økning i muskelmasse, lavere fettmasse, bedret lipidprofil og noe bedring i livskvaliteten hos voksne pasienter med påvist veksthormonmangel. Hos voksne pasienter med Prader-Willi Syndrom (PWS) er effektene av behandling begrenset til en liten reduksjon i fettmasse og en tilsvarende økning i muskelmasse. I begge pasientgruppene har behandlingen en negativ effekt på blodsukkeret.

Hypofysesvikt er en sjelden tilstand som rammer ca 16,5 personer pr million pr år. Den vanligste årsaken til hypofysesvikt er en godartet svulst i hypofysen. Indikasjon for behandling med veksthormon hos disse pasientene er primært å bedre livskvaliteten. I avhandlingen beskriver Anders Palmstrøm Jørgensen effekter av 42 måneders behandling med veksthormon som daglig selvinjeksjon hos 39 av 55 pasienter som fullførte denne studien. Studien er gjennomført i samarbeid med forskere på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Det finnes mindre enn 300 pasienter med PWS i Norge. PWS er en medfødt tilstand kjennetegnet av tendens til overspising, svær overvekt, nedsatt muskelmasse og generelt svekket mental og fysisk utvikling. Barn med PWS behandles med veksthormon for lengdevekst. Anders Palmstrøm Jørgensen har sammen med forskere i Århus og Stockholm studert effekter av 3 års behandling med veksthormon hos 46 voksne pasienter med PWS.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 14. nov. 2013 11:11 - Sist endret 18. nov. 2013 15:12