Prøveforelesning: Anders Palmstrøm Jørgensen

Cand. med. Anders Palmstrøm Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of IGF-1 and IGF-2 in health and disease.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 14. nov. 2013 11:11 - Sist endret 13. mars 2019 12:55