Disputas: Gregory Emerson Reckless - Psychiatry/Cognitive Neuroscience

M.Phil. Gregory Emerson Reckless ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A functional MRI investigation of the relationship between extrinsic motivation and decision-making: normal characteristics and possible dysfunction in schizophrenia.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor William Horan, VA Greater Los Angeles Healthcare System, Los Angeles, USA
2. opponent: Professor Kerstin Plessen, Institut for Klinisk Medicin, Neuro- og Sansefag, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden, København, Danmark 
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Vidar Gundersen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF

Leder av disputas

Professor John-Anker Zwart, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo

Hovedveileder

Professor Jimmy Jensen, Centre for Psychology, Kristianstad University, Kristianstad, Sverige og Senter for psykoseforskning, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Motivasjon og beslutningstaking er to grunnleggende mekanismer for mennesker. Likevel forstår vi ikke helt hvordan ytre motivasjon, f.eks. penger, påvirker hvordan vi tar beslutninger. Forholdet mellom motivasjon og beslutningstaking kan være forstyrret ved alvorlige psykiske lidelser, ettersom motivasjonssvikt spiller en vesentlig rolle i utviklingen av schizofreni.  Et paradoks i behandlingen av schizofreni er at medikamentene lindrer symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger ved å påvirke motivasjonsområder i hjernen, men likevel vedvarer svikten i motivasjon.

Doktorgradskandidat Greg Reckless og kollegaer har undersøkt hvordan motivasjon påvirker hvordan vi treffer beslutninger, både atferdsmessing og hjerneaktivitet forbundet med dette. De har anvendt en kombinasjon av psykologiske tester og hjerneavbildning (funksjonell MRI), og fant at et område i den fremre delen av hjernen spiller en rolle for hvordan vi tar beslutninger når vi er motivert. Et spennende funn var at en frisk kontrollgruppe hadde økt aktivitet i dette hjerneområdet når de var motivert, mens pasienter med schizofreni viste redusert aktivitet. Pasientene hadde også en redusert funksjonell forbindelse mellom dette fremre hjernebarkområdet og en del av hjernen som er vesentlig for motivasjon (venstre striatum). Reduksjonen i denne funksjonelle forbindelsen hadde sammenheng med alvorlighetsgraden av pasientenes negative symptomer. Reckless og kollegaer mener at dette forholdet kan antyde at pasienter med schizofreni har en endret forbindelse mellom hjerneområder som ansvarlig for motivasjon og beslutningstaking. Dette kan dermed være mekanismen som fører til vedvarende negative symptomer hos pasienter med schizofreni selv etter vellykket behandling med antipsykotiske medisiner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 6. des. 2013 12:31