Prøveforelesning: Gregory Emerson Reckless

M.Phil. Gregory Emerson Reckless ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Present and future treatment strategies for negative symptoms in schizophrenia.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 6. des. 2013 12:30 - Sist endret 13. mars 2019 12:43