Disputaser i 2014 - Side 7

Tid og sted: 20. jan. 2014 14:30, Auditoriet, bygg K (Forskningsbygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Siv.ing. Sveinung Gundersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Representation and integrated analysis of heterogeneous genomic datasets

Tid og sted: 16. jan. 2014 13:15, Seminarrom 2 (B2.U002), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Anja Nilsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): In vivo characterization of the mammalian AlkB homologues ALKBH1 and ALKBH4.

Tid og sted: 13. jan. 2014 13:15, Rom J3053, J-bygget, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Emanuela Micu ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Solar radiation and melanoma epidemiology in Norway

Tid og sted: 10. jan. 2014 13:15, Auditoriet i Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Kristiane Haug Berg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies of the human corneal epithelium ex vivo.