Disputas: Emanuela Micu - Epidemiology

Cand.med. Emanuela Micu ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Solar radiation and melanoma epidemiology in Norway

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hans Christian Wulf, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, København, Danmark
  • 2. opponent: Forsker Amra Osmancevic, Avdelningen för dermatologi och venereologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Gøteborg, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Steinar Aamdal, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sverre Heim, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Johan E. Moan, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Soling er årsak til en betydelig del av tilfellene av føflekksvulster (melanomer) i Norge. Men totalbildet er ikke enkelt: Soling beskytter mot, snarere enn forårsaker, føflekksvulster på deler av kroppen som utsettes for lite eller ingen sol. Videre er ikke nodulære melanomer like sterkt knyttet til soling som overfladisk spredende melanomer. På solskjermede kroppssteder har det ikke vært noen økning av forekomsten av melanomer, men på soleksponerte områder har omfanget økt over lang tid hos eldre personer. Hos yngre, derimot, har omfanget avtatt fra 1990-årene. Melanomer på soleksponerte områder er mye hyppigere i sør enn i nord i Norge. Men ser vi på solskjermede områder av kroppen, er det ingen forskjell mellom sør og nord. Resultatene styrker antakelsen at bråsoling er farligere enn jevn, moderat soling.

Resultatene er framkommet ved bruk av statistikk fra Kreftregisteret og NORDCANs databaser. Vi har sett på forekomsten i forskjellige aldersgrupper, på forskjellige områder av kroppen og i forskjellige landsdeler, fra nord til sør. Data for menn og kvinner er studert separat av hverandre. Overfladisk spredende- og nodulære melanomer er studert hver for seg.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 27. des. 2013 11:27 - Sist endret 27. des. 2013 11:30