Disputas: Kristiane Haug Berg - Ophthalmology

M.Sc. Kristiane Haug Berg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies of the human corneal epithelium ex vivo.

 

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jesper Hjortdal, Aarhus Universitetshospital, Danmark
  2. opponent: Førsteamanuensis Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Borghild Roald, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Nicolaissen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lagring og dyrkning av humant hornhinneepitel til klinisk bruk

Øyets hornhinne er vårt vindu mot verden. Uklare hornhinner er en vanlig årsak til blindhet. Behandling er ofte transplantasjon, og på verdensbasis utføres det hvert år over 100 000 behandlinger der uklare hornhinner erstattes med donorvev. Donorvev lagres eller dyrkes i forskjellige medier i laboratorier - Hornhinnebanker - før transplantasjon.  Det er en betydelig mangel på donorvev, og den korte lagringstiden i et vanlig benyttet medium er en begrensende faktor.  M.Sc. Kristiane Haug Berg har sammen med sine medarbeidere vist at levetiden til hornhinnevev oppbevart i laboratorier kan forlenges.

I løpet av de siste årene er det blitt mulig å produsere hornhinnevev i laboratoriet. Mange pasienter kan ikke behandles med en vanlig transplantasjon på grunn av risiko for avstøtningsreaksjoner. Ved transplantasjon av laboratorie-produsert vev kan disse pasientene få synet tilbake. Kultursystemer for slik produksjon inneholder vanligvis celler og molekyler fra dyr.  Kristiane Haug Berg har vist at det er mulig å produsere hornhinneepitel for transplantasjon i et medium som inneholder serum fra mennesker som eneste vekstfremmende tilsetting. Ved en slik metode minskes risiko for avstøtningsreaksjoner og også risiko for overføring av sykdommer.

Arbeidene har ført til at Senter for Øyeforskning-Norsk Hornhinnebank, Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo er den eneste klinikk i Skandinavia som transplanterer hornhinnevev produsert i laboratoriet for å behandle pasienter.

Metodene og mediene som benyttes ved dyrking av vev og celler er basert på forskning og kunnskap om betingelser som må oppfylles for at vev og celler skal kunne overleve og danne nytt vev i et kunstig miljø. Kristiane Haug Berg viser, at det fremdeles er et potensiale for forbedring av metoder: Lagring og dyrking i kunstige laboratoriebetingelser fører til skade og stress av celler og molekyler - også av arvestoffet DNA. 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 23. des. 2013 13:32