Disputas: Dawit Shawel Abebe - Samfunnshelse /Epidemiologi

M.Sc. Dawit Shawel Abebe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden graden ph.d. (philosophiae doctor): Developmental Trends and Longitudinal Predictors of Eating Problems from Adolescence to Young Adulthood: A Population-Based, Longitudinal Study of Females and Males in Norway

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jan Rosenvinge, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, Norge.
  • 2. opponent: Professor emeritus Lars Bergman, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Christine Friestad, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Einar Heiervang, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Tilmann von Soest, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Forsker Dawit Shawel Abebe har undersøkt hvordan spiseproblemer utvikler seg fra ungdomstid til tidlig voksenalder. I sin doktorgradsavhandling viser han at spiseproblemer blant kvinner forekommer oftest midt i ungdomstiden og avtar etter hvert, mens høyest forekomst for menn er noe senere, i sen ungdomstid og tidlig voksenalder. Personer som kompenserer for høyt matinntak ved å kaste opp, bruk av avføringsmidler eller vanndrivende medikamenter, er en gruppe med spesielt alvorlige problemer. Sammenlignet med annen ungdom er de mer misfornøyde med kroppen sin, har flere psykiske problemer, er mer ensomme og drikker mer alkohol.

Høyere vekt, misnøye med egen kropp og symptomer på angst og depresjon er forbundet med høyere nivåer av spiseproblemer for begge kjønn. Når det gjelder kjønnsspesifikke risikofaktorer, er tidlige tegn på spiseproblemer og opplevd overbeskyttelse fra foreldre relatert til spiseproblemer bare for kvinner, mens ensomhet er spesifikt for menn.

I sin doktoravhandling har Abebe og hans kolleger fulgt ca. 3000 ungdommer fra 12 til 34 år. Studien tyder på at nedgangen i psykososiale problemer fra ungdomsårene til voksenalder kan forklare den samtidige reduksjonen i spiseproblemer. Resultatene indikerer videre at det er stort sett de samme psykososiale faktorer som påvirker menns og kvinners spiseproblemer. Samlet sett peker studien på behovet for forebyggende intervensjoner rettet mot høy-risikogrupper og ungdommer med multiple risikofaktorer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 3. des. 2014 10:46