Prøveforelesning: Dawit Shawel Abebe

M.Sc. Dawit Shawel Abebe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The long-term evolvement of disordered eating: Discuss the implications for risk factor research and for the development of prevention strategies."

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 3. des. 2014 10:31 - Sist endret 13. mars 2019 12:17