Prøveforelesning: Kristiane Haug Berg

M.Sc. Kristiane Haug Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Status og perspektiver for transplantasjon av dyrkede humane endotelceller fra cornea

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 23. des. 2013 13:32 - Sist endret 13. mars 2019 12:46