Disputas: Anders Johan Debes - Kirurgi

Cand.med. Anders Johan Debes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Training and Assessment of Basic Laparoscopic Skills - Development of an Evidence-Based Simulation Curriculum

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hiten Patel, London, England
  • 2. opponent: Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ola Røkke, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Morten Bj. Jacobsen, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kirurg Anders Johan Debes har drevet opplæring av nyutdannede kirurger i kikkhullskirurgi ved bruk av ulike simulatorer, og utviklet et verktøy for læring og måling av grunnleggende ferdigheter. Slike simulatorer er allerede i dag tilgjengelig på mange norske sykehus, men det foreligger ingen pensum, klare retningslinjer eller nasjonale anbefalinger for hvordan de skal brukes eller krav til hvilket ferdighetsnivå som må oppnås.

Kikkhullskirurgi er nå standard metode for mange av de vanligste operasjonene i mageregionen, dette bl.a. på grunn av at pasientene opplever mindre smerter, bedre kosmetiske resultater, har kortere liggetid på sykehus og er raskere tilbake til vanlige aktiviteter. Kikkhullskirurgi gir imidlertid kirurgen andre utfordringer enn tradisjonell kirurgi og læringskurven oppfattes som lengre. For å korte læringskurven og gjøre opplæringen sikrere for pasientene, er ulike simulatorer utviklet for trening og læring utenfor operasjonsstuen.

I sin avhandling har Debes bl.a. sammenlignet et kirurgisk treningsprogram på to ulike simulatorer og funnet at resultater og målinger fra en simulator ikke nødvendigvis er sammenlignbare eller målbare på en annen simulator. Således er det viktig at man lager pensum til hver enkelt simulator og at disse blir grundig sertifisert. Slik sertifisering sikrer at simulatoren(e) bidrar til at kirurgene lærer de riktige ferdighetene og at målemetodene klarer å skille ferske fra erfarne kirurger.

Det anbefales utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for utdanning av kirurger i kikkhullskirurgi, hvor simulatortrening inngår som en del av utdanningen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 19. aug. 2014 09:16 - Sist endret 19. aug. 2014 11:31