Prøveforelesning: Anders Johan Debes

Cand.med. Anders Johan Debes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Which optical aides may improve surgical education and patient outcomes?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 19. aug. 2014 09:18 - Sist endret 13. mars 2019 12:32