Disputas: Sinan Dheyauldeen - Otorhinolaryngologi

Cand.med. Sinan Dheyauldeen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hereditary hemorrhagic telangiectasia associated epistaxis in the Norwegian population. Severity, impact on the quality of life and new treatment modality

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Anette Drøhse Kjeldsen, Odense Universitetshospital, Danmark
  2. opponent: Professor Carlo Sabba, Geriatic and Rare Disease Unit, Bari, Italia
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kim Aleksander Tønseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Are Martin Holm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Gregor Bachmann-Harildstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nytt behandlingsalternativ for arvelig neseblødning (Oslers sykdom). 

Øre-nese-halslege og forsker ved Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet Sinan Dheyauldeen har funnet et nytt behandlingsalternativ for behandling av neseblødninger ved den arvelige sykdommen Morbus Osler.

Oslers sykdom er en sjelden sykdom som kan gi alvorlige neseblødninger. Noen ganger med innleggelse på sykehus som resultat. Mange behandlingsalternativer har blitt forsøkt for å lindre denne type neseblødning.  I sin avhandling Hereditary hemorrhagic telangiectasia associated epistaxis in the Norwegian population. Severity, impact on the quality of life and new treatment modality har Sinan Dheyauldeen og hans medarbeidere vist at man kan lindre alvorlig grad av neseblødning ved injeksjon av medikamentet Avastin i neseslimhinnen. Avastin er en ny medisin som også brukes i behandling av kreftsykdommer. Injeksjonsmetoden har blitt utviklet i Oslo og er basert på anatomi av blodkanene i nesen.

I tillegg studerte Dheyauldeen og hans medarbeidere hvordan Norske pasienter med Oslers sykdom var plaget av neseblødning. Spesielt så de på sykdommens innvirkning på generell livskvalitet. Dheyauldeen fant i sin studie at den Norske pasientgruppen har bedre livskvalitet sammenlignet med pasienter i andre land som Tyskland og Italia. Videre etablerte Dheeyaulden et nytt system for å kunne gradere alvorligheten av denne type neseblødning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 17. feb. 2014 15:01 - Sist endret 26. feb. 2014 13:53