Prøveforelesning: Sinan Dheyauldeen

Cand.med. Sinan Dheyauldeen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of chronic rare disease on patients quality of life

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 17. feb. 2014 15:01 - Sist endret 13. mars 2019 12:40