Disputas: Torbjørn Elvsåshagen - Psykiatri

Cand.med. Torbjørn Elvsåshagen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): A study of cortical structure and plasticity in bipolar II disorder.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Sophia Frangou, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

2. opponent: Professor Eero Castrén, University of Helsinki, Finland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Svend Davanger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Leif Gjerstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ulrik Fredrik Malt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Torbjørn Elvsåshagen har påvist endringer i hjernens plastisitet og struktur ved bipolar lidelse type II.

Bipolar lidelse type II er en kronisk psykiatrisk sykdom kjennetegnet ved tilbakevendende episoder med senket (depresjon) og hevet (hypomani) stemningsleie. Bipolar lidelse type II kan forekomme hyppigere enn tidligere antatt og mekanismene bak tilstanden er ufullstendig kartlagt. Personer med bipolar lidelse type II kan ha markert funksjonssvikt selv om sykdommen behandles i henhold til gjeldende retningslinjer. Det er derfor nødvendig å øke kunnskapen om mekanismene bak sykdommen. Dette vil kunne bidra til utvikling av nye og mer effektive behandlingsformer på sikt.

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet var blant annet senere års forskning som har vist at hjernens endringsevne er større i voksen alder enn tidligere antatt. Forskningen tyder videre på at endringsevnen, også kalt plastisitet, har betydning for regulering av følelser og humør.

I avhandlingen A study of cortical structure and plasticity in bipolar II disorder har Torbjørn Elvsåshagen og medarbeidere funnet at hjernebarkens plastisitet er redusert blant personer med bipolar lidelse type II. Forskerne fant også at områder i hjernens panne- og tinninglapper var tynnere og mindre blant personer med bipolar lidelse type II sammenliknet med kontrollpersoner. Det er holdepunkter for at de affiserte områdene i panne- og tinninglappen har avgjørende betydning for regulering av følelser og humør.

Denne forskningen har gitt økt innsikt i mekanismer bak bipolar lidelse type II og gir, når resultatene sammenholdes med internasjonal forskning, håp om bedret framtidig behandling av sykdommen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 5. mai 2014 13:17