Prøveforelesning: Torbjørn Elvsåshagen

Cand.med. Torbjørn Elvsåshagen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Brain plasticity in neuropsychiatric disorders.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 5. mai 2014 13:17 - Sist endret 13. mars 2019 13:12