Disputas: Embjørg Julianne Wollen - Neonatologi og Genetikk

Cand.med. Embjørg Julianne Wollen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Short- and Long-term Effects of Supplemental Oxygen on Transcriptome Profiles of the Newborn. Whole Genome Expression Studies in Mice and Premature Infants

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1.opponent: Professor Vineta Fellman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Benedicte Paus, Avdeling for medisinsk genetikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bente Halvorsen, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Petter Strømme, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Ola Didrik Saugstad, Pediatrisk forskningsinstiutt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Lege og forsker Embjørg Julianne Wollen har i sitt doktorgradsarbeid tatt for seg to viktige årsaker til død og sykdom hos nyfødte: oksygenmangel ved fødselen, og lungesykdommen bronkopulmonal dysplasi (BPD) hos premature. Hun har studert endringer i genuttrykk som oppstår etter gjenopplivning ved bruk av høye oksygenkonsentrasjoner, samt endringer i genuttrykk under utvikling av BPD.

Wollen og medarbeidere undersøkte nyfødte mus som gjennomgikk oksygenmangel før gjenoppliving med enten romluft (21%), 40%, 60% eller 100% oksygen. Lunge- hjerne- og øyevev ble undersøkt med helgenom-mikromatriser for å lete etter endringer i genutrrykk. Hele 70-92%  av de påviste endringene ble observert etter gjenopplivining med høye oksygenkonsentrasjoner (60 og 100% ).

I lungevev var oppregulering av genuttrykk forbundet med DNA-skade og–reparasjon, samt aktivering av signalveier involvert i celleoverlevelse og cellesyklus. I hjernevev var gener involvert i inflammasjon oppregulert, mens signalveien som styrer respirasjonskjeden i mitokondriene, cellenes energiproduksjon, var nedregulert. Også i øyevev var genuttrykk for respirasjonskjeden i mitokondriene nedregulert og gener relatert til inflammasjon oppregulert. Funnene viser at gjenopplivning med høy oksygenkonsentrasjon fører til endringer i genuttrykk knyttet til prosesser som over tid kan være skadelige for det nyfødte barnet.

I samarbeid med forskere ved Department of Pediatrics and Genetics, Children’s Hospital, Krakow, Polen, har Wollen studert for tidlig fødte barn med risiko for å utvikle BPD. Også her ble det benyttet helgenom-mikromatriser for å undersøke genuttrykk i blodprøver tatt i løpet av den første levemåneden. Flest endringer ble funnet hos de mest premature barn som utviklet BPD. Signalveier involvert i cellesyklus og inflammasjon var aktivert. Imidlertid var viktige signalveier i immunsystemet nedregulerte, noe som kan føre til økt sårbarhet for betennelse og infeksjoner hos barn med BPD.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

 

 

Publisert 29. sep. 2014 09:07 - Sist endret 29. sep. 2014 10:19