Prøveforelesning: Embjørg Julianne Wollen

Cand.med. Embjørg Julianne Wollen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Reactive oxygen  species - good and bad actors".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 29. sep. 2014 08:53 - Sist endret 13. mars 2019 12:10