Disputas: Anne Froholdt - Ortopedi

Cand.med. Anne Froholdt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Long-term follow-up of chronic low back pain patients randomized to lumbar fusion or cognitive intervention and exercises.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Senior Consultant Teija Lund, Orthon orthopaedic Hospital, Helsinki, Finland
  2. opponent: Førsteamanuensis Audny Anke, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Ivar Brox, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Langtidsresultater etter avstivningsoperasjon for pasienter med kroniske korsryggsmerter og redusert skivehøyde er ikke bedre enn etter et strukturert behandlingsopplegg basert på tankeendring (kognitiv intervensjon og trening) i følge lege og doktorgradsstipendiat Anne Froholdt. Dette er oppsiktsvekkende fordi antall avstivningsoperasjoner har økt vesentlig de siste 20 årene.  I langtidsstudien var det ikke effekt på smertereduksjon i ryggen eller beina, funksjon, engstelse for fysisk aktivitet og arbeid, emosjonelt stress eller muskelstyrke.  Både de opererte og de ikke opererte var bedre enn før behandling. Muskelstyrken var økt til tross for at aktiv muskelstørrelse var redusert. Flere opererte pasienter brukte smertemedisin og var ute av arbeid, likevel rapporterte flere opererte pasienter at de var fornøyde med behandlingen.

Det er hevdet at avstivning biomekanisk fører til ytterligere reduksjon av skivehøyde og nye smerter. Dette er en av de viktigste årsakene til at pasienter blir operert på nytt.  I denne studien var skivehøyden etter 7 til 11 års observasjon redusert både hos opererte og ikke-opererte. Det var ikke samsvar mellom redusert skivehøyde og pasientenes plager.

Et metodisk problem i denne studien var overkrysning mellom behandlingene. Dette kan skyldes at bare pasienter vurdert som kandidater for operasjon ble inkludert og at forventningene til operasjon var store. Overkrysning kan ha bidratt til å undervurdere effekten av operasjon. I denne randomiserte (loddtrekning om behandling) studien var imidlertid resultatene de samme om analysen ble foretatt etter den behandling pasienten ble trukket ut til eller etter reell behandling.

Samlet tyder resultatene på at dagens praksis bør endres. Forventningene til effekt av langtidsoperasjon svarer for de fleste pasientene ikke til resultatene. Stimulering av strukturerte behandlingsmetoder basert på tankeendring (kognitiv) og trening bør prioriteres i større grad enn avstivningsoperasjon.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 24. jan. 2014 14:01