Prøveforelesning: Anne Froholdt

Cand.med. Anne Froholdt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 24. jan. 2014 14:01 - Sist endret 13. mars 2019 12:22