Disputas: Gerd Jorunn Møller Delaveris - Rettsmedisin

Cand. med. Gerd Jorunn Møller Delaveris ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Death among Users of Illicit Drugs. Circumstances, characteristics, toxicological and pathological findings.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Inge Morild, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.
  • 2. opponent: Professor Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Dag Jacobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Finn Reinholt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Sidsel Rogde, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

I sin avhandling "Death among Users of Illicit Drugs. Circumstances, characteristics, toxicological and pathological findings" har lege og forsker Gerd Jorunn Møller Delaveris og medarbeidere sett på unaturlige dødsfall (ulykker, selvmord, drap) som inntraff mens personen var påvirket av narkotika i perioden 2000 - 2009. Langtidskonsekvenser av hepatitt C hos injiserende misbrukere er studert i vevsprøver tatt ved obduksjon av personer som tidligere ved blodprøve hadde fått påvist kronisk infeksjon.

Nesten hvert fjerde undersøkte unaturlige dødsfall var selvmord, drap og andre ulykker enn forgiftning.  Disse dødsfallene skiller seg fra «overdosedødsfallene» (forgiftning ved uhell) når det gjelder hva personene var påvirket av da de døde og andre funn assosiert med stoffmisbruk.   Omstendigheter som for eksempel hvorvidt personen døde alene, varierte mellom dødsmåtene, men et stort antall unaturlige dødsfall under narkotikapåvirkning inntraff i nærheten av andre voksne.  Ved unaturlig dødsfall er ikke sykdom årsaken til dødsfallet, men det ble likevel påvist sykdomsforandringer hos mange av de undersøkte.  Leverbetennelse er generelt vanlig blant injiserende misbrukere. Hos dem med kronisk leverbetennelse av type C utviklet en høy andel skrumplever over tid.

Lovbestemmelsene for i hvilke typer dødsfall sakkyndig likundersøkelse skal eller bør gjennomføres medfører at langt fra alle unaturlige dødsfall blir rettsmedisinsk undersøkt. Lovens ordlyd gir også rom for ulik fortolkning, slik at det er store ulikheter mellom politidistriktene med hensyn til rekvirering av rettsmedisinsk obduksjon. Dette medfører at den virkelige forekomsten av alle narkotikarelaterte unaturlige dødsfall ikke kan påvises ved obduksjonsstudier.  
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 7. okt. 2014 10:28 - Sist endret 7. okt. 2014 11:24