Prøveforelesning: Gerd Jorunn Møller Delaveris

Cand. med. Gerd Jorunn Møller Delaveris ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Endokarditt hos injiserende rusmisbrukere: Typer, etiologi, diagnostikk, behandling, komplikasjoner og prognose."

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 7. okt. 2014 10:14 - Sist endret 13. mars 2019 12:52