Disputas: André Gottås - Farmakologi og nevrobiologi

M.Sc. André Gottås ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pharmacokinetics of heroin and heroin metabolites and its relation to the striatal dopaminergic response in a rat model

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1.opponent : Professor Margareta Hammarlund-Udenaes, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet, Sverige.

2.opponent : Professor Georg Sager, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø, Norge.

3.opponent : Professor Lars Nilsson, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Leder av disputas

Professor Ulf Kongsgaard, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Jørg Mørland, Avdeling for rettsmedisin og rettstoksikologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

En injeksjon av heroin ledsages av intens eufori, som blant annet skyldes en kraftig stimulering av hjernens belønningssystem, noe som gjør heroin til et av de mest avhengighetsskapende rusmidlene. Ved inntak av heroin, vil kroppen raskt omdanne heroin til 6-monoacetylmorfin (6-MAM), som videre raskt brytes ned til morfin. Begge disse omdannelsesproduktene vil foreligge i høye konsentrasjoner etter injisering av heroin.  Morfin har tradisjonelt vært sett på som det stoffet som medierer de euforiske og rusgivende effektene av heroin, men hvilken rolle 6-MAM har i denne prosessen etter heroininntak er lite undersøkt.

Gottås har i løpet av sitt ph.d. arbeide undersøkt i hvilken grad 6-MAM kan bidra til effektene observert etter injeksjon av heroin. I studiene har de for første gang kunnet måle konsentrasjonene av heroin og omdannelsesproduktene i hjernens ekstracellulærvæske, området hvor interaksjonen mellom stoffene og deres mottakermolekyler (reseptorer) finner sted. Dette var mulig ved å kombinere hjerne-mikrodialyse i rotter, med en nyutviklet UPLC-MS/MS metode for måling av heroin og omdannelsesprodukter. Resultatene viser at heroin blir svært raskt nedbrutt til 6-MAM i blodet, før heroin rekker å bli distribuert til hjernen i noe vesentlig omfang. Resultatene viser også at 6-MAM raskt krysser blod-hjerne barrieren og er det dominerende stoffet i hjernen, mens morfinkonsentrasjonen i hjernen stiger langsomt sammenlignet med 6-MAM. Videre har Gottås studert i hvilken grad 6-MAM i seg selv kan påvirke hjernens belønningssystemer, ved å måle signalstoffet dopamin i hjernen. Økt dopaminfrisetting er sentralt ved utvikling av avhengighet. Resultatene viser at injeksjon av 6-MAM raskt fører til økt dopaminfrisetting. Økningen av dopamin kort tid etter injeksjon av heroin sammenfaller også med økning i konsentrasjonen av 6-MAM i hjernen, og ikke med konsentrasjonen av morfin, som tidligere antatt.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 25. feb. 2014 11:00 - Sist endret 25. feb. 2014 13:36