Prøveforelesning: André Gottås - Farmakologi og nevrobiologi

M.Sc. André Gottås ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Toxicokinetics of heroin and its metabolites in humans.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 25. feb. 2014 10:46 - Sist endret 13. mars 2019 12:23