Disputas: Annette Bentsen Håvik - Molekylærbiologi

M.Sc. Annette Bentsen Håvik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Untangling the Web of Molecular Changes in Brain Tumors: Molecular Characterization of Gliomas

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Giuseppe Stragliotto, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sverige
  • 2. opponent: Forsker Lars Prestegarden, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Else Marit Løberg, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ben Davidson, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Sverre Heim, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Doktorgradsstipendiat M.Sc. Annette Bentsen Håvik har i sin avhandling ”Untangling the Web of Molecular Changes in Brain Tumors: Molecular Characterization of Gliomas” karakterisert en gruppe hjernesvulster, gliomer, med tanke på endringer i svulstcellenes DNA og forskjeller i geners uttrykk i ulike svulstundergrupper. Gliomene varierer blant annet med tanke på forekomst og prognose, og pr. i dag er behandlingsalternativene begrenset. Arbeidet i denne avhandlinen har medvirket til at laboratoriets standard analyserepertoar for hjernesvulster er utvidet. Videre er det gjennom genuttrykksanalyser identifisert gener og biologiske prosesser som bør undersøkes nærmere i noen undergrupper.

MGMT-genet koder for et DNA-reparasjonsenzym som er antatt å hemme effekten av cellegiften som tilbys en gruppe gliompasienter. Genet kan slås av ved DNA-metylering i bestemte områder, og det er vist at pasienter som har slått av genet på denne måten, lever lenger enn pasienter som ikke har genet slått av. Dette ble bekreftet i vår prøveserie med to ulike metoder. Videre har bestemte mutasjoner i genene IDH1/2 blitt koblet til blant annet endret DNA-metyleringsmønster. Mutasjonene observeres hyppig i bestemte undergrupper av gliomer, men svært sjelden i andre svulster. I vår prøveserie bekreftet vi disse mutasjonsfrekvensene og både mutasjonsanalyse i IDH1/2 og metyleringsanalyse av MGMT ”genbryterområdet” tilbys nå til bruk i klinisk sammenheng ved Seksjon for Kreftcytogenetikk, Oslo Universitetssykehus.

I genuttrykksanalysen fikk vi informasjon om i hvilken grad de forskjellige genene var uttrykt i hver prøve. Data ble videre brukt til å lage lister over gener som viste forskjellig uttrykk i ulike gliomgrupper og sammenlignet med normalt hjernevev. Det ble også identifisert gener hvor uttrykket var koblet til overlevelse. Enkelte genlister viste en opphopning av gener knyttet til bestemte biologiske prosesser, og disse vil det være interessant å studere videre.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 18. sep. 2014 10:22 - Sist endret 18. sep. 2014 14:47