Prøveforelesning: Annette Bentsen Håvik

M.Sc. Annette Bentsen Håvik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Angiogenesis in gliomas: biology, molecular mechanisms and clinical relevance

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 18. sep. 2014 10:41 - Sist endret 13. mars 2019 13:01