Disputas: Anna-Maria Hoffmann-Vold - Revmatologi

Cand.med. Anna-Maria Hoffmann-Vold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Systemic Sclerosis: Results from a multicenter survey of Norwegian patients.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Roger Hesselstrand, Universitetssjukhuset i Lund, Lund, Sverige
  2. opponent: Professor Søren Jacobsen, Finsencentret, Rigshospitalet, København, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Muri Boberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ludvig Andre Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

 Professor Øyvind Molberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege Anna-Maria Hoffmann-Vold har sett på systemisk sklerose (SSc) i Norge, en sjelden men svært alvorlig bindevevssykdom forbundet med økt dødelighet, økende funksjonstap og redusert livskvalitet. Årsaken til SSc er ukjent, men genetiske forhold og miljøfaktorer diskuteres. Effektiv behandling finnes ikke.

Revmatologisk avdeling på Rikshospitalet, hvor legen har utført sin forskning, har spesialisert seg på bindevevssykdommer og har opparbeidet seg høy kompetanse på SSc. I samarbeid med alle revmatologiske avdelinger i Helseregion Sørøst har Anna-Maria Hoffmann-Vold fullført den systematiske datainnsamling fra sykehusjournalene på alle pasienter som i perioden 1999-2009 har fått diagnostisert SSc ved et sykehus i Norge. Totalt ble 312 SSc pasienter inkludert i undersøkelsen. Disse dataene har dannet grunnlag for den første norske, populasjonsbaserte undersøkelsen om forekomst, sykdomsutviklingen, dødsårsaker og lungeaffeksjon av SSc i Norge.

Vi fant at SSc oppstår hos 30-35 nye pasienter årlig i Norge og totalt er det rundt 500 norske SSc pasienter. Det støtter opp på tidligere funn at SSc er sjeldnere i Nord Europa enn i Sør Europa og enda sjeldnere enn i USA og Australia. Overlevelsen til SSc pasientene er redusert i forhold til den norske bakgrunns befolkning, men bedre enn tidligere rapportert fra andre land. Lungeaffeksjon ved SSc er hyppig men varierer i alvorlighets grad. Det er viktig med regelmessige kontroller av lungefunksjon for å fange opp de pasientene som trenger behandling.

Det er et stort behov for bedre behandling ved SSc, men dette betinger mer kunnskap om sykdommens natur samt bakenforliggende årsaker. Vi har derfor planlagt flere studier i fremtiden, inkludert nybrottsarbeid på mulige miljøfaktor ved SSc.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 21. nov. 2014 12:39