Prøveforelesning: Anna-Maria Hoffmann-Vold

Cand.med. Anna-Maria Hoffmann-Vold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pulmonal arteriell hypertensjon ved autoimmune sykdommer - patogenese, screening, diagnose og behandling.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 21. nov. 2014 12:39 - Sist endret 11. feb. 2022 07:51