Disputas: Einar Hopp - Radiologi

Cand.med. Einar Hopp ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. “Dynamic magnetic resonance imaging in the assessment of myocardial infarct”.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1 .opponent: Dosent Tomas Bjerner, Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
2. opponent: Forsker Brage Høyem Amundsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Holm, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Karin C. Lødrup Karlsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor dr.med. Hans-Jørgen Smith, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo universitetssykehus HF
 

Sammendrag
 

Magnetisk resonans etter hjerteinfarkt

Lege og forsker Einar Hopp har brukt dynamiske MR-metoder til å kartlegge utviklingen av hjertet etter infarkt. Det viser seg at MR er egnet til detaljert kartlegging av funksjon og karakterisering av vevets gjennomblødning. MR kan dessuten brukes som kontrollmetode når andre, nye metoder for framstilling av hjertet utvikles.

Til tross for bedre forebygging og behandling er hjerteinfarkt fortsatt en av de viktigste årsakene til sykelighet og dødelighet i befolkningen. Infarktets størrelse og funksjonen i venstre hjertekammer har mye å si for dødelighet og sykelighet. Magnetisk resonans (MR) er et godt verktøy for kartlegging av hjertemuskelvevet og hjertets funksjon.

Forskergruppen har gjennomført én studie der halvparten av pasientene med akutt hjerteinfarkt ble behandlet med stamceller direkte i kransarteriene. De ble fulgt med tagging MR til et halvt år etter infarktet, og med dette kartla man detaljert funksjon med strain og dessuten vridning av venstre hjertekammer under hvert slag. Utvikling av funksjon var ikke fordelaktig hos pasientene som var behandlet med stamceller.

I en annen studie ble pasienter fulgt til et halvt år etter infarkt med MR-perfusjon. Gjennomblødningen var tydelig lavere i infarktområdet enn i normalt hjertevev, og man kunne også se at celletettheten var lavere. Dette siste ble noe dempet over tid parallelt med at arret i infarktet skrumpet. Man så med særlig interesse på en undergruppe av infarktene med en sentral kjerne av manglende gjennomblødning (mikrovaskulær obstruksjon). I disse infarktene var gjennomblødningen ytterligere redusert, og blodet kom forsinket til vevet.

I tillegg ble en ny ekkokardiografisk metode, strain med speckle tracking, vurdert. Kontrast-MR ble anvendt for nøyaktig kartlegging av infarktutbredelsen i venstre hjertekammer. Det viste seg at den nye metoden var treffsikker både for vurdering av infarktstørrelse og infarktets utberedelse.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 16. jan. 2014 12:49