Prøveforelesning: Einar Hopp - Radiologi

Cand.med. Einar Hopp ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Karakterisering av myokard med MRI: hvilke muligheter gir nye kvantitative metoder (T1 mapping)?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 16. jan. 2014 12:46 - Sist endret 13. mars 2019 12:23