Disputas: Sandra Jernström - Genetikk

M.sc. Sandra Jernström ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The search for therapeutic targets in breast cancer by genome analyses

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anne Kallioniemi, BioMediTech, Tampere, Finland
  • 2. opponent: Professor Kjetil Taskén, Centre for Molecular Medicine Norway, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Morten Vatn, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Kristine Kleivi Sahlberg, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Brystkreft  er den vanligste diagnostiserte krefttypen hos kvinner. Den klassifiseres basert på kliniske og patologiske parametrer og forskjellig behandling gis til de ulike typene brystkreft. Til tross  for at utviklingen av brystkreftterapier gjør store fremskritt, er det  mange pasienter som ikke responderer på dagens behandling. For å forstå mekanismen bak denne manglende terapirespons  er det nødvendig med mer kunnskap om sammenhengen mellom de ulike molekylære nivåene i kreftcellen.

I dette prosjekt har vi undersøkt forskjellen i medikamentrespons i ulike typer modellsystemer. De ulike modellsystemene som vi testet responderte forskjellig på medikamenter, og noen av modellsystemene hadde likere genuttrykk enn de andre og kan være en bedre modell å bruke i laboratoriet.

I tillegg har vi behandlet brystkreftcellelinjer med medikamenter for å finne faktorer som  kan sansynliggjøre om kreftcellene vil respondere på en gitt terapi. For noen kreftceller som ikke responderer på terapi har vi foreslått et annet medikament som kan ha god effekt. Noen typer genmutasjoner påvirket medikamentresponsen negativt. Vi fant også ut at nivået av ikke bare ett, men flere gener kan si noe om medikamentresponsen på forhånd. Derfor er det viktig at flere markører blir evaluert for å velge rett behandling.

Vi har også sammenlignet tre forskjellige molekylære nivåer, små RNA molekyler (micro-RNA), gen og protein, i svulsten til brystkreftpasienter for å lære mer om samspillet mellom disse ulike nivåene. Micro-RNA regulerer gen- og proteinnivåene i cellen, og våre analyser viste at mange micro-RNA påvirker gen- og proteinnivåene i positiv og negativ retning, både direkte og indirekte. Kunnskap om denne typen regulering i kreftcellen er viktig for å kunne forstå årsakene til endringene i kreftcellen samt finne nye kreftmarkører for behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 3. des. 2014 14:29 - Sist endret 4. des. 2014 12:38