Prøveforelesning: Sandra Jernström

M.sc. Sandra Jernström ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hormone-dependent cancers - Comparative analysis of classification, disease mechanisms and treatment strategies

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 3. des. 2014 14:31 - Sist endret 13. mars 2019 12:17