Disputas: Charlotte Kristensen Knatten - Barnekirurgi

Cand.med. Charlotte Kristensen Knatten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Outcome of Nissen fundoplication and placement of a gastrostomy in children

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Mikko Pakarinen, Section of Pediatric Surgery, University of Helsinki, Finland
  • 2. opponent: Professor Jan G. Hatlebakk, Seksjon for gastroenterologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Flem Jacobsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Ivar Prydz Gladhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Foreldre rapporterer gode resultater etter kirurgisk behandling av barn plaget med gulp og spiseproblemer

 

Lege og forsker Charlotte Kristensen Knatten har undersøkt resultater etter kirurgisk behandling for plagsom gulp/oppkast og alvorlige spiseproblemer hos barn. I to studier fra Oslo Universitetssykehus fant man at et stort flertall av foreldrene var svært fornøyd med resultatet etter operasjon. Foreldrene rapporterte at barna ble kvitt ubehaget med gulp/oppkast, de sov bedre og hadde mindre luftveisproblemer etter operasjonen.  For barna som fikk operert inn en sonde til magesekken på grunn av spiseproblemer, ble det lettere å gi barnet tilstrekkelig mat. I tillegg var det en lettelse å slippe en plagsom nesesonde for ernæring hos de barna som hadde hatt en slik før operasjon. Foreldrenes gode evaluering etter kirurgi viser at operasjon kan være svært nyttig.

Kikkhullskirurgi er blitt svært utbredt både hos voksne og hos barn. Blant annet antar man at kikkhullskirurgi gir kortere opphold på sykehus etter operasjon og færre komplikasjoner. I en randomisert studie blant barn operert for plagsom gulp/oppkast, kunne man overraskende ikke påvise noen fordeler ved kikkhullskirurgi.

I doktorgradsavhandlingen Outcome of Nissen fundoplication and gastrostomy placement in children undersøkte Knatten og medarbeidere også om magesekkens tømmingshastighet var assosiert med plagsom gulp/oppkast. Dette fant man ikke holdepunkter for.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 7. mars 2014 14:07 - Sist endret 10. mars 2014 11:03