Prøveforelesning: Charlotte Kristensen Knatten

Cand.med. Charlotte Kristensen Knatten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Congenital malformations in the upper gastrointestinal tract, aetiology, diagnostic, treatment and longterm outcome

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 7. mars 2014 14:11 - Sist endret 8. feb. 2022 13:20