Disputas: Kariann Krohne - Sosialantropologi

Cand.polit. Kariann Krohne ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The test encounter. A qualitative study of standardized testing in a geriatric setting.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Helle Ploug Hansen, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
  2. opponent: Professor Geir Arild Espnes, Senter for helsefremmende forskning, NTNU, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Christina Foss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Dag Bruusgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Astrid Bergland, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Eldre mennesker som legges inn på sykehus blir ofte testet med standardiserte tester for å kartlegge fysisk og kognitiv funksjon. En standardisert test består av spørsmål pasienten skal svare på eller oppgaver pasienten skal løse. Pasienten tildeles en poengskår basert på sin prestasjon i testen – og denne poengskåren brukes av helsepersonell i planlegging av behandlings- og rehabiliteringsbehov.

Forskning gjennomført av sosialantropolog Kariann Krohne belyser standardisering som premiss for samhandlingen mellom eldre pasienter og fysioterapeuter/ergoterapeuter i standardiserte testsituasjoner på sykehus.

Avhandlingen «The test encounter. A qualitative study of standardized testing in a geriatric setting» viser at fysioterapeuter og ergoterapeuter som tester sine egne pasienter med standardiserte tester veksler mellom å det følge testens krav til standardisert administrasjon og det å imøtekomme pasientens behov i testsituasjonen. Terapeutenes ønske om en god relasjon til pasienten, samt deres dobbeltfunksjon som både terapeut og testadministrator, legges til grunn for denne vekslingen. I praksis betyr dette at terapeutene avviker fra testens standard, noe som kan føre til misvisende testresultat. Samtidig synliggjør Krohnes funn at terapeuter som administrerer standardiserte tester på sine egne pasienter får tilgang til nyttig informasjon om pasientens kliniske behov, følelsesmessige tilstand og mestringsstrategier som går utover det rent numeriske testresultatet. Disse funnene, sett i sammenheng med øvrige funn som understreker den eldre pasientens sårbarhet og behov for tydelig informasjon i testsituasjoner, belyser den komplekse samhandlingen i standardiserte testsituasjoner – og indikerer at testresultater kan forstås som et samarbeidsprodukt mellom pasient og terapeut.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 30. okt. 2014 08:44 - Sist endret 30. okt. 2014 10:21