Prøveforelesning: Kariann Krohne

Cand.polit. Kariann Krohne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk refleksjon og diskusjon over bruken av Erving Goffmann som teoretisk ramme for studien basert på hva andre relevante teoretikere kunne ha bidratt med.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 30. okt. 2014 08:44 - Sist endret 13. mars 2019 12:12