Disputas: Andreas Lind - Infeksjonsmedisin og immunologi

Cand.med. Andreas Lind ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Aspects of specific T cell activation and regulation in chronic HIV infection and after therapeutic immunisation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Associate professor Susanne Dam Poulsen, Rigshospitalet, København, Danmark

2. opponent: Postdoktor Kurt Hanevik, Haukeland universitetssykehus, Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Børre Fevang, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Halvor Rollag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Dag Kvale, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

En virusinfeksjon fører til aktivering av immunsystemet, men samtidig setter kroppen også inn ulike regulerende (dempende) mekanismer for å hindre overskytende og skadelige immunresponser. Slike regulerende mekanismer er også aktive ved kroniske virusinfeksjoner som HIV og hindrer muligens immuncellene i å fjerne viruset. De samme regulerende mekanismene kan også bli indusert av vaksinering, noe som vil føre til redusert vaksineeffekt.

T-cellene er immunsystemets viktigste våpen mot virusinfeksjoner som HIV. I sin avhandling har lege og forsker Andreas Lind sett på T-celleregulering i to ulike pasientgrupper.

Den første gruppen bestod av HIV-infiserte pasienter som tidligere hadde blitt vaksinert med en terapeutisk HIV-vaksine. Terapeutiske vaksiner har som mål å styrke immunresponsene og bedre sykdomsforløpet hos allerede HIV-smittede personer. Flesteparten av pasientene hadde fortsatt målbare vaksineresponser mer enn syv år etter siste vaksinasjon. Revaksinasjon førte til en bedret vaksinerespons  hos kun 40% av pasientene. De resterende 60% av pasientene fikk nedsatt vaksinerespons etter revaksinering, dette syntes å henge sammen med økt regulering av de vaksinespesifikke T cellene.

Den andre gruppen bestod av  HIV-infiserte pasienter som ennå ikke stod på behandling. Pasienter med sterkest regulering av T-celleresponser mot HIV hadde raskere sykdomsforløp enn pasienter med lavgradig T-celleregulering.

T-celleregulering synes å være en viktig faktor i HIV-infeksjon og bør tas hensyn til både ved fremtidige vaksinasjonsstudier og ved den individuelle kliniske vurderingen av pasienter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 27. mai 2014 09:03